DR. KENAN COŞKUN

DR. KENAN COŞKUN

Mesleki Üyelikler

Mesleki Üyeliker

Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroşirürji Derneği
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

Eğitim

Tıp Fakültesi: 1984 – 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: 1990-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AnaBilim Dalı

Kongreler

Türk Nöroşirurji Derneği 1991 Bilimsel Kongresi 21-26.Mayıs.1991 Çeşme, İzmir
Türk Nöroşirurji Derneği 1992 Bilimsel Kongresi 22-27.Mayıs.1992 Ürgüp, Nevşehir
Türk Nöroşirurji Derneği 1992 Sonbahar Sempozyumu 7-8. Kasım.1992 Bursa
Türk Nöroşirürji Derneği 7. Bilimsel Kongresi 4-9. Mayıs.1993, Antalya
XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi 4-6. Ekim.1993, İstanbul
Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi 8-12. Mayıs.1994, Marmaris, Muğla
Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi 24-29. Mayıs.1996, Çeşme, İzmir
European Association of Neurological Societies Winter Meetingi 1998 18-21. Şubat.1998, İstanbul
Türk Nöroşirurji Derneği 1998 Sonbahar Sempozyumu 28-29.Kasım.1998 İstanbul
Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19.Mayıs.1999, İstanbul
5. Ulusal Ağrı Kongresi 3-6.Ekim.1999, İstanbul
Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı 24.Mayıs.2000, İstanbul, Türkiye
Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 6-7. Ekim.2000, Antalya, Türkiye
2. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 5-7. Nisan.2002, Abant, Bolu
IV. International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IV. International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGİCAL SOCIETY, June 03 -08, 2002, Istnabul, Turkey
3. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 28-30. Mart.2003, Uludağ, Bursa
11. Meeting of the European Neuroendocrine Association , 24-27. April. 2004, ENEA 2004 Napoli, Sorrento, Italy
9. International Pituitary Congress 7-9.June.2005 Coronado,Californiya, Amerika Birleşik Devletleri
Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28.Nisan-02.Mayıs.2006, İstanbul
European Association of Neurological Societies Winter Meeting 23-25.Feb.2007, Antalya, Türkiye
Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi 20-24.Nisan.2007, Antalya
European Association of Neurological Societies 13. Congress 2-7.September.2007, Glasgow, İskoçya
Blacksea Neurosurgical Congress, 1-3.10.2007, Olginka, Krasnodar Kray, Russia
6. Blacksea Neurosurgical Congress, 16 – 18. October. 2009, Istanbul, Turkey
“Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi” T.C İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, 16.12.2009, Istanbul, Türkiye
International Conference “ Modern Aspects of Spine Surgery”, N.N Burdenko Neurosurgery Instıtute, 20-22.May.2010, Moscow, Russia
International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology, ICRAN – 2010 Neurotrauma: Basic and applied Aspects, June 29 – July 1, 2010, St.Petersburg, Russia
27. Annual Meeting of the European Section of the Cervical Spine Research Society June 08-11, 2011, Istanbul, Turkey
International Academical Ozone Theraphy Congress 29. April – 1. May. 2011, Istanbul, Turkey


Kurslar, Seminerler

* Workshop on Medical Lasers, 20-21. Ekim.1994. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
* Training on Spinal Cord Stimulation, Drug Delivery Systems and Radiofrequency in the treatment of Chronic Pain. 27-29.Mayıs.1999, Brüksel, Belçika
* 3. Göttingen Pituitary Surgery Course 24-28.October.2004 Göttingen, Almanya
* Basic Workshop for İmplantable Infusion Pumps. 04-05.05.2007. European Surgical Institute, Hamburg-Norderstedt, Almanya
* 17. Ulm Spine Week 22-27.2009 Academie Deutscher Orthopaden Ulm, Baden-Württemberg, Almanya
* Vertebral Body Stenting Cadaver Course, 09.06.2009, Salzburg, Avusturya
* “Workshop on Stereotactic Techniques using Micromar frame system” October 13-14. 2010, Istanbul, Türkiye
* “Serebrovasküler By-Pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi” Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu 3-4. Aralık. 2010
* “Uygulamalı Ozone Terapi Eğitimi” 14-16.Ekim.2011 Istanbul, Türkiye
* Derin Beyin Stimülasyonu Planlanması ve Uygulanması Eğitimi, 2012, İstanbul, Türkiye

Kongre Tebliğleri

* Anevrizma cerrahisinde zamanlama K. Çakıroğlu, A. Ünlü, K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4 Mayıs.1991
* Pituitary adenomas with suprasellar extension. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. EANS Winter meeting, February.1992 Greece
* Suprasellar ekstansiyon gösteren hipofiz tümörlerinde cerrahi tedavi sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Prolaktinomaların cerrahi tedavisi ve sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Growth hormon salgılayan 199 hipofiz adenomlu hastanın retrospektif olarak incelenmesi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Cushing hastalığındaki cerrahi tedavi sonuçlarımız. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Servikal travmalarda anterior servikal plakla stabilizasyon. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, A. Erdoğan, K. Coşkun. Spinal Kord Travmaları 7-8. Kasım. 1992 Bursa
* İntrakranial kavernöz angiomalar. H.Z. Gökalp, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, Ş. Çağlar, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* III. Ventrikül kolloid kistleri. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, M. Başkaya, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Pontoserebeller köşe epidermoidleri. Y. Kanpolat, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, A. Doğan, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, H. Deda, K. Coşkun. XXIX. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi 4-6.Ekim.1993 – İstanbul
* Surgical treatment in Prolactinomas (Review of 468 cases). H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. World Federation of Neurosurgical Societies, October 17-22, 1993, Mexico
* Servikal vertebra tümörlerinin biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulaması. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, T. Yazar, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
* Spinal kordun diametrik ölçümleri (Klinik ve deneysel çalışma). Y. Kanpolat, Ş. Çağlar, K. Coşkun, S. Akyar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
* Travmatik karotikokavernöz fistüller. Ş. Çağlar, N. Egemen, K. Coşkun, S. Bilgiç, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
* Travmatik intrakavernöz anevrizmalar. K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, U. Sanlıdirek, Ş. Çağlar, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
* Acil intrakranial anevrizma cerrahisi. N. Egemen, K. Coşkun, Ş. Çağlar, G. Bademci, C. Temiz. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1996
* Intrathecal Baclofen Therapy for Intractable Spasticity, N. Balak, K. Coşkun, A. Şerefhan, F. Bölükbaşı, N. Ç. Işık, A. İçağasıoğlu, Ç. Çağlar, N. Işık, İ. Elmacı. EANS Winter Meeting 23-25.Feb.2007, Antalya, Turkiye
* Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, F. Bölükbaşı, İ. Elmacı. Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya
* Reoperation Methods and Technique in Pituitary Adenomas. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, R. Sarı, İ. Elmacı. Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya

Bilimsel Yayınlar

* Servikal vertebraların biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulamaları. H. Deda, K. Coşkun, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 5 Sayı 2: 59-64,1995
* Management of tight filum terminale syndrome. M. Selçuki, K. Coşkun.. Surgical Neurology, 50:318-322, 1998
* Pleomorphic Xantoastrocytoma: A case report. M. Selçuki, K. K. Coşkun, C. Ekinci, G. Yavuz, S. Aksoylar, K. Ceyhan. Norol. Bil. D, 15:3, 137-142, 1998
* Glutarik asidemi Tip-I: Vaka Takdimi. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi, C. Yalçınkaya, E. Gündüz. Göztepe Tıp Dergisi
* Pontoserebeller Köşe Epidermoidleri. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi. Göztepe Tıp Dergisi
* Early Protective Effects of Iloprost after Experimental Spinal Cord Ischemia in Rabbits. K. Coskun, A. Attar, H. Tuna, M. F. Sargon, N. Yüceer, R. K. Türker, N. Egemen. Acta Neurochir (Wien) 142:1143-1150, 2000
*The effect of polymorphisms in the promoter region of the MMP-1 gene on the occurence and invasiveness of hypophyseal adenoma Altaş M, Bayrak OF, Ayan E, Bolukbasi F, Silav G, Coskun KK, Culha M, Sahin F, Sevli S, Elmaci İ. Acta Neurochir (Wien) 2010 Sep. 152(9): 1611-7; discussion 1617. Epub 2010 May 4
*Intradural lumbar disc herniation: a case report. Kerman M, Coşkun KK, Şenol N Tıpa Araştırmaları Dergisi: 2011: 9(1): 62-64
* Neuroprotective effects of caffeic acid phenethyl ester on experimental traumatic brain injury in rats. Kerman M, Kanter M, Coşkun KK, Erboga M, Gurel A. J Mol Histol 2012 Feb;43(1):49-57. Epub 2011 Nov 29