DR. KENAN COŞKUN

SİNİR CERRAHİSİ

Servikal Kot

Servikal kot doğuştan olan boynun bazı kemik anomalilerinden birisidir. Normalde boyunda 7 adet omur ve omurlara bağlı 7 çift yan omur kemiği bulunur. Servikal kot denilen durum ise fazladan bir kemik çıkıntısı olması halidir.

Boyundaki 7 omurun altında 12 adet sırt omuru ve bunlara bağlı 12 çift kaburga ( kot ) bulunur. servikal kotta sırttaki 1.omura bağlı kaburgalar ( kotlar ) kısa olup, sanki boyun omurlarının devamı gibi görünür. Korkulacak tıbbi bir durum değildir. Birçok hastalık gibi erken teşhis önemlidir. Uygun bir tedavi programıyla hastalık kontrol altına alınabilir. Erken yaşta boyun kireçlenmesine neden olur.

Sinir Cerrahisi

Kübital Tünel

Kubital tünel sendromu, elin üç ana sinirinden biri olan ulnar sinirin bir sıkışma veya basınca maruz kalması sonucunda ağrı, şişlik, uyuşukluk ve güç kaybı gibi problemlere yol açmasıdır. Sinir, dirseğimizdeki iki kemik çıkıntısının arasından geçerek el bileğimizi büktüren (fleksor karpi ulnaris)kasın iki başlangıç noktası arasından seyreder. Bu bölgede sinir çok yüzeyselleştiği için basıya ve travmaya açıktır.

Dirseğimizi büktüğümüzde ulnar sinir gerilir ve medial epikondil dediğimiz kemik çıkıntısına doğru itilerek sıkışır. Bu pozisyonda uzun süre geçirildiğinde, örneğin eli başının altında(dirseği kıvrık)uyuyanlarda, çalışırken dirseğini sürekli dayamak zorunda olanlarda kubital tünel sendromu oluşması daha kolaydır. Sinirin etrafını saran bağ dokusu kılıfı sürekli meydana gelen travmaya reaksiyon göstererek kalınlaşır. Kalınlaşan bağ dokusu arasındaki sinir liflerinin ileti kalitesi bozuldukça sendromun belirtileri ortaya çıkar.

Karpal Tünel

Karpal Tünel Sendromu elin ilk üç parmağını sınırlayan, tanı ve tedavisi gerçekleştirilmediğinde ilerleyen bir hastalıktır. El bileğinin ortasından ilk 3 parmağa ulaşan medyan sinirin bası altında kalması sonucunda ortaya çıkar. Belirtileri ağrı, uyuşukluk, hareket kısıtlılığı ve güçsüzlükdür.

Priformis Sendromu

Piriformis kası kaba etin iç kısmında, tam kalça ekleminin üzerindedir. Yürümeyi sağlar, dengeyi korur ve vücut ağırlığının kaymasını sağlar. Siyatik sinirleri, piriformis kası boyunca uzar, ardından bu kasın içinden geçer, bacağın arka tarafından aşağı doğru ilerler ve daha küçük kollara ayrılarak ayakta sona erer. Piriformis Sendromu, piriformis kasının beklenmedik siyatik sinirlere baskı yapması sonucu oluşan durumdur.

Meralgia Parestetika

Meraljia parestetika bacağın üst yan kısmına giden sinirin kasık kısmında sıkışması durumuna denilir. Bu sinir bacağın duyularını yönettiği için bölgede uyuşma, yanma ve ağrı şikayetlerini beraberinde getirir.

Meraljia parestetika iyi huylu bir hastalık türüdür. Şikayetler çoğu zaman altta yatan belirgin nedenin, ortadan kaldırılmasıyla haftalar-aylar içinde düzelir. Bu dönemde hastalar uzun yürüyüşlerden kaçınmalı ve mümkünse kemer yerine pantolon askısı kullanmalıdır. Sinir etrafındaki ödemin ve belirtilerin azaltılması için ağrı kesici-ödem çözücü ilaçlar kullanılır. Ayrıca sinirin iyileşme hızını arttırabileceği için B vitamini kompleksleri de kullanılabilir. Bu önlemlerle düzelmeyen ve şiddetle şikayetleri süren hastalarda sinir etrafına kortizon enjeksiyonu yapılabilir.